fredag den 10. marts 2017

Salg af virksomhed

Alle virksomheder skal sælges på et eller andet tidspunkt. Det kan være fordi hovedaktionæren får et tilbud der ikke kan siges nej, og det kan være fordi fremtidsudsigterne for virksomheden ser dystre ud hvorved det er bedre at sælge virksomheden nu i stedet for at virksomheden på et senere tidspunkt får underskud og ender i en konkurs. Salg af virksomhed kan derfor ske til en konkurrent, til næste generation, til en kapitalfond eller til en helt tredje.

Når man gerne vil sælge sin virksomhed, bør man rådføre sig med sin statsautoriserede revisor flere år inden virksomheden skal sælges. Dette gælder uanset om virksomheden drives i personlig regi, om virksomheden drives som et aktieselskab, som et anpartsselskab mv. Først og fremmest kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at salgsmodne firmaet. Salgsmodning betyder i princippet at man gør virksomheden mere værd for den fremtidige køber af virksomheden. Salgsmodning kan derfor være at gøre den daglige drift uafhængig af en nuværende aldrende ejerleder ved at overdrage den daglige drift til en yngre professionel direktør. Ved at frigøre ejerlederen fra den daglige drift viser man potentielle virksomhedskøbere at virksomheden kan klare sig selv, hvorved værdien af virksomheden reelt kommer fra den virksomhed der skal sælges og ikke fra ejerlederen som person. Salgsmodning kan også være udarbejdelse af en klar strategi for virksomheden samt en række driftsoptimeringer der øger virksomhedens overskud, ligesom salgsmodning kan være udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgninger. Ved at budgettere virksomhedens overskud og efterfølgende dokumentere at budgetterne var realistiske, viser virksomheden at det budget potentielle virksomhedskøbere modtager med stor sandsynlighed er realistisk. Og herudover siger det vel nærmest sig selv at jo større overskud en virksomhed har, jo mere er virksomheden værd.

Udover salgsmodning kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at lave den rigtige struktur på virksomheden, evt. ved at omdanne virksomheden til et aktieselskab og efterfølgende ved brug af omstruktureringen aktieombytning at sørge for at det selskab der skal sættes til salg ejes af et holdingselskab således virksomhedsejeren ender med en skattefri avance i et holdingselskab, hvorefter holdingselskabet kan betragtes som en pensionsopsparing.

Der er mange ting der skal gøres når man vil sælge sin virksomhed, så jo før du involverer din statsautoriserede revisor jo bedre.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar