tirsdag den 7. november 2017

Far eller mor i et generationsskifte

Det er så godt som altid en meget stor og svær beslutning at overdrage en virksomhed til næste generation. Man har haft virksomheden i mange år og virksomheden har været en så stor del af fars og mors identitet at mor og far som minimum betragter virksomheden som deres barn på mindst lige fod med deres ”rigtige” børn. Herudover er især far sjældent i tvivl om at han er verdens absolut bedst egnede til at lede virksomheden og der kan næppe stilles spørgsmål ved at der vil opstå den ene forretningsmæssige ulykke efter den anden hvis ikke far selv sidder for bordenden i bestyrelseslokalet, træffer alle væsentlige beslutninger i firmaet og selv forestår den daglige ledelse.
Desværre gælder det også for ejerledere og forældre som ejer en virksomhed at de bliver ældre – uanset om virksomheden er et aktieselskab eller et anpartsselskab. Derfor skal firmaet generationsskiftes før eller siden. Det gode råd er her at påbegynde generationsskiftet i god tid og at vælge de nærmeste rådgivere med omhu. Den nærmeste rådgiver i et generationsskifte er normalt en faglært statsautoriseret revisor. Som ejerleder vælger man ofte at beholde sin hidtidige statsautoriserede revisor da ejerlederen igennem mange år har opbygget et tillidsforhold til den statsautoriserede revisor. Vælger far og mor at beholde den nuværende statsautoriserede revisor som rådgiver, bør sønnen eller datteren finde deres egen statsautoriserede revisor. Herved sikrer man at den skattemæssige måde generationsskiftet sker på er den mest fordelagtige under hensyntagen til hele familien samt til selve den virksomhed der skal generationsskiftes. Herudover sikrer man at den ene statsautoriserede revisor fokuserer mest på at mor og far får penge nok til at leve livet som pensionister og at der ikke sker skævdeling af formuen mellem børnene, samtidig med at den anden statsautoriserede revisor sikrer at sønnen eller datteren ikke betaler for meget for virksomheden eller overtager en for stor fremtidig skattebyrde, samtidig med at den rette statsautoriserede revisor kan rådgive den nye generation om de utallige udfordringer der er forbundet med at overtage en virksomhed fra deres forældre.

Afhændelse af forretning

Generationsskifte er blot en af flere muligheder indenfor forretningsafhændelse. Bedre Rådgivning har skrevet en del om forretningsafhændelse inklusiv et større afsnit om generationsskifte

Ingen kommentarer:

Send en kommentar