mandag den 19. februar 2018

Profitcenter

En lang række virksomheder og firmaer består i dag af flere forretningsområder, selvom disse virksomheder fra start formentligt alene bestod af et enkelt forretningsområde. Dette er eksempelvis fabrikker der oprindeligt producerede lecablokke på blokmaskiner. Disse fabrikker udnytter den overskydende kapacitet til at producere både belægningssten, kantsten, støttemursten og lecablokke. Disse betonvarer sælges herefter til alt fra tømmerhandlere, anlægsgartnere, entreprenører og private personer og leveres på egne lastbiler. I dette tilfælde er der nu forskellige produktgrupper som leveres til forskellige kundegrupper samt forskellige afdelinger. Typisk bogføres alle transaktioner for denne type produktionsvirksomheder på én samlet balance, hvorved ledelsen alene kan se det samlede resultat for produktionsvirksomheden. Delt betyder, at ledelsen ikke kan se hvor der tjenes penge og hvor der i værste fald tabes penge.

Det er her en statsautoriseret revisor kan hjælpe ejerlederen, direktionen eller bestyrelsen med at udarbejde profitcentre. Et profitcenter måler indtjeningen på et givet område og tilsammen stemmer samtlige profitcentre til den ovenstående samlede finansbalance. Først og fremmest kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at opdele den samlede virksomhed i profitcentre. Her kan det være en produktionsafdeling og en transport- og logistik afdeling. I produktionsafdelingen medgår den samlede omsætning for alle betonvarer, mens der fragår omkostninger til råvarer, løn, afskrivninger mv., men også til fragt ud fra hvad en uafhængig vognmand ville forlange i transportomkostninger. Denne transportomkostning bliver modsat en indtægt i transport- og logistikafdelingen, hvor der fragår omkostninger til brændstof, vedligeholdelse, chaufførlønninger, afskrivninger osv. Herudover bør produktionsafdelingen i dette eksempel opdeles i de enkelte varegrupper såsom fliser, belægningssten, lecablokke mv., ligesom disse varegrupper bør deles op på kundegrupperne tømmerhandlere, erhvervsdrivende og private. Det er vigtigt at sikre sig at den statsautoriserede revisor har erfaring med økonomirapportering fordelt på profitcentre, da det er vigtigt at den statsautoriserede revisor formår at opdele alle indtægter og omkostninger korrekt, ligesom det er vigtigt at den statsautoriserede revisor ikke fordeler omkostninger der ikke kan fordeles korrekt ud på de enkelte profitcentre. Disse omkostninger som ikke bør fordeles kan eksempelvis være omkostning til forsikring af en domicilejendom.

På baggrund af de nævnte profitcentre hjælper den statsautoriserede revisor topledelsen med at træffe bedre forretningsmæssige beslutninger ved at udarbejde det bedste beslutningsgrundlag i form af en relevant intern økonomirapportering.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar